Culinary Institute of Barcelona

(+34) 681 169 691 T: (+34) 93 595 14 30

Política de privacitat

1. Culinary Institute of Barcelona (en adelante, CIB) es una sociedad mercantil con domicilio en C/ Santander, 49, 08020 Barcelona, titular del sitio web https://cib.education y de la base de datos de carácter personal generada con los datos suministrados por los usuarios.

2. De conformitat amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i amb el seu Reglament de Desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, les dades personals facilitades quedaran incorporades a el corresponent fitxer automatitzat, que es troba degudament inscrit i del qual és responsable el CIB.

3. L'usuari, mitjançant l'enviament de les seves dades a través dels formularis, accepta expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades pel CIB per a la realització de les finalitats per a les quals han estat facilitades.

4. Per la seva banda, CIB garanteix que el servidor on s'emmagatzemaran i tractaran les dades personals comptarà amb les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, així com el tracte o accés no autoritzats a les dades esmentades.

5. Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor degudament inscrit i que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d'obtenir medicions exclusivament estadístiques que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, visites realitzades als serveis web, ordre de visites, punt d'accés, etc.

6. El CIB, per compte propi o d'un tercer contractat per a la prestació de serveis de medició, pot utilitzar cookies quan un usuari navegui pel lloc web. Les cookies utilitzades pel lloc web s'associen exclusivament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes dades personals de l'usuari.

7. En qualsevol cas, l'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de galetes i per impedir la seva instal·lació al seu equip.

8. Les galetes utilitzades en aquest lloc web tenen, en qualsevol cas, caràcter temporal, amb l'única finalitat de fer més efectiva la transmissió ulterior. En cap cas seran utilitzades per a recollir informació de caràcter personal.

9. Igualment, el CIB garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers sense sol·licitud de previ consentiment exprés, informat i inequívoc per a la cessió concreta.

10. No obstante, el CIB podrá revelar a la autoridad pública competente los datos personales, así como cualquier otra información que esté en su poder a través de sus sistemas informáticos, previo requerimiento, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

11. Els usuaris tindran els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les dades reconeguts en els articles de 15 a 17 de la LOPD. Aquests drets es poden exercir remetent una sol·licitud expressa amb el nom, cognoms, DNI i informació que es vol rectificar o cancel·lar per qualsevol d'aquests canals:

Correu electrònic: [email protected]
Escrit dirigidt a:

Culinary Institute of Barcelona
Santander 49-51, 08020 Barcelona
Catalunya (Espanya)Com molts altres llocs web, utilitzem cookies. Si continues navegant entenem que estàs d'acord

Més informació