Culinary Institute of Barcelona

(+34) 681 169 691 T: (+34) 93 595 14 30

CIBers

La seva actitud és el que els uneix, i el seu fet diferencial i únic és el que els permet impactar en el futur i transformar el seu entorn.